BEZPŁATNA DOSTAWA NA TERENIE POLSKI | WYPRZEDAŻ LETNIA | DOSTAWA W 3 - 5 DNI

Polityka prywatności

1. Wstęp

1.1 Zobowiązujemy się do ochrony prywatności odwiedzających naszą stronę internetową, użytkowników usług, klientów indywidualnych i personelu klientów.

1.2 Niniejsza polityka ma zastosowanie, gdy działamy jako administrator danych w odniesieniu do danych osobowych takich osób; innymi słowy, gdy ustalamy cele i sposoby przetwarzania tych danych osobowych.

1.3 Nasza strona internetowa zawiera mechanizmy kontroli prywatności, które wpływają na sposób, w jaki będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Korzystając z kontroli prywatności, możesz określić, czy chcesz otrzymywać komunikaty marketingu bezpośredniego oraz ograniczyć zbieranie, udostępnianie i publikowanie swoich danych osobowych. Możesz uzyskać dostęp do kontroli prywatności za pośrednictwem ustawień konta.

1.4 Na naszej stronie używamy plików cookie. O ile te pliki cookie nie są bezwzględnie konieczne do świadczenia naszej strony internetowej i usług, poprosimy Cię o zgodę na używanie przez nas plików cookie przy pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej.

1.5 W niniejszej polityce „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do naszej firmy. Więcej informacji o nas znajdziesz w Sekcji 13.

2. Dane osobowe, które zbieramy

2.1 W niniejszej Sekcji 2 określiliśmy ogólne kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz, w przypadku danych osobowych, których nie uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie, informacje o źródle i konkretnych kategoriach tych danych.

2.2 Możemy przetwarzać dane umożliwiające nam kontakt z Tobą („Data kontaktu“). Dane kontaktowe mogą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy i/lub identyfikatory konta w mediach społecznościowych. Źródłem danych kontaktowych jesteś Ty i/lub Twój pracodawca. Jeśli zalogujesz się na naszej stronie internetowej za pomocą konta w mediach społecznościowych, pozyskamy elementy danych kontaktowych od odpowiedniego dostawcy konta w mediach społecznościowych.

2.3 Możemy przetwarzać dane konta użytkownika witryny („dane konta“). Dane konta mogą obejmować identyfikator konta, imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę firmy, daty utworzenia i modyfikacji konta, ustawienia strony internetowej oraz preferencje marketingowe. Jeśli zalogujesz się na naszej stronie internetowej za pomocą konta w mediach społecznościowych, pozyskamy elementy danych konta od odpowiedniego dostawcy konta w mediach społecznościowych.

2.4 Możemy przetwarzać informacje dotyczące transakcji, w tym zakupów towarów i/lub usług, które zawierasz z nami i/lub za pośrednictwem naszej strony internetowej („Data transakcji“). Dane transakcji mogą obejmować imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane karty płatniczej (lub inne dane dotyczące płatności) oraz szczegóły transakcji. Źródłem danych transakcyjnych jesteś Ty i/lub nasz dostawca usług płatniczych.

2.5 Możemy przetwarzać informacje zawarte lub związane z jakąkolwiek komunikacją, którą do nas wysyłasz lub którą wysyłamy do Ciebie („dane komunikacyjne“). Dane komunikacji mogą obejmować treść komunikacji i metadane związane z komunikacją. Nasza strona internetowa będzie generować metadane związane z komunikacją prowadzoną za pomocą formularzy kontaktowych serwisu.

2.6 Możemy przetwarzać dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej i usług („dane o użytkowaniu“). Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować adres IP, lokalizację geograficzną, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, źródło skierowania, długość wizyty, odsłony stron i ścieżki nawigacji w witrynie, a także informacje o czasie, częstotliwości i schemacie korzystania z usługi. Źródłem danych o użytkowaniu jest nasza ścieżka analitycznaking pomimo napiętego harmonogramu

3. Cele przetwarzania i podstawy prawne

3.1 W niniejszej sekcji 3 określiliśmy cele, dla których możemy przetwarzać dane osobowe oraz podstawy prawne przetwarzania.

3.2    operacje – Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu obsługi naszej strony internetowej, przetwarzania i realizacji zamówień, świadczenia naszych usług, dostarczania naszych towarów, generowania faktur, rachunków i innej dokumentacji związanej z płatnościami oraz kontroli kredytowej. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe administrowanie naszą stroną internetową, usługami i biznesem.

3.3    Publikacje – Możemy przetwarzać dane konta w celu opublikowania takich danych na naszej stronie internetowej i w innych miejscach za pośrednictwem naszych usług zgodnie z Państwa wyraźnymi instrukcjami. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda.

3.4    Relacje i komunikacja – Możemy przetwarzać dane kontaktowe, dane konta, dane transakcyjne i/lub dane komunikacyjne w celu zarządzania naszymi relacjami, komunikacji z Tobą (z wyłączeniem komunikacji w celu marketingu bezpośredniego) za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS-ów, poczty, telefonu, świadczenia usług wsparcia i rozpatrywanie reklamacji. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie komunikacja z odwiedzającymi naszą stronę internetową, użytkownikami usług, klientami indywidualnymi i personelem klientów, utrzymywanie relacji oraz właściwe administrowanie naszą stroną internetową, usługami i biznesem.

3.5    Marketing bezpośredni – Możemy przetwarzać dane kontaktowe, dane konta i/lub dane transakcji w celu tworzenia, kierowania i wysyłania komunikacji marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS-ów, poczty i making kontakt telefoniczny w celach marketingowych. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda.

3.6    Badania i analizy – Możemy przetwarzać dane dotyczące użytkowania i/lub dane dotyczące transakcji w celu badania i analizy korzystania z naszej strony internetowej i usług, a także badania i analizowania innych interakcji z naszą firmą. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda.

3.7    Record utrzymanie – Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu tworzenia i utrzymywania naszych baz danych, tworzenia kopii zapasowych naszych baz danych oraz prowadzenia naszej działalnościecords ogólnie. Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu nam dostępu do wszystkich informacji potrzebnych do prawidłowego i sprawnego prowadzenia naszej działalności zgodnie z niniejszą polityką.

3.8    Bezpieczeństwo – Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach bezpieczeństwa oraz zapobiegania oszustwom i innej działalności przestępczej. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie ochrona naszej strony internetowej, usług i biznesu oraz ochrona innych osób.

3.9    Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem – W razie potrzeby możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem i/lub uzyskania profesjonalnej porady. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze prawnie uzasadnione interesy, a mianowicie odpowiednia ochrona naszej działalności przed ryzykiem.

3.10  Roszczenia prawne – Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie ochrona i dochodzenie naszych praw, Twoich praw i praw innych osób.

3.11  Zgodność z prawem i żywotne interesy – Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

4. Udostępnianie danych osobowych innym osobom

4.1 Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym spedytorom i partnerom wysyłkowym, o ile jest to uzasadnione w celu uzyskania lub utrzymania sprawnych dostaw towarów.

4.2 Twoje dane osobowe przechowywane w naszej bazie danych serwisu będą przechowywane na serwerach naszych dostawców usług hostingowych.

4.3 Transakcje finansowe związane z naszą witryną internetową i usługami mogą być obsługiwane przez naszych dostawców usług płatniczych, PayPal, 2Checkout. Będziemy udostępniać dane transakcji naszym dostawcom usług płatniczych tylko w zakresie niezbędnym do przetwarzania Twoich płatności, zwrotu takich płatności oraz rozpatrywania skarg i zapytań związanych z takimi płatnościami i zwrotami. Informacje o polityce prywatności i praktykach dostawców usług płatniczych można znaleźć pod adresem https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/useragreement-full https://www.2checkout.com/legal/terms/.

4.4 Oprócz konkretnych ujawnień danych osobowych, o których mowa w niniejszym punkcie 5, możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli takie ujawnienie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotne interesy innej osoby fizycznej. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli takie ujawnienie jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym.

5. Międzynarodowe transfery Twoich danych osobowych

5.1 W niniejszej sekcji 5 podajemy informacje o okolicznościach, w których Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego zgodnie z brytyjskim i/lub unijnym prawem o ochronie danych.

5.2 Obiekty hostingowe naszej strony internetowej znajdują się w UE. Właściwe organy ochrony danych podjęły decyzję o adekwatności w odniesieniu do przepisów o ochronie danych w każdym z krajów UE.

5.3 Przyjmujesz do wiadomości, że dane osobowe, które przesyłasz do publikacji za pośrednictwem naszej strony internetowej lub usług, mogą być dostępne przez Internet na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystaniu (lub nadużyciu) takich danych osobowych przez inne osoby.

6. Przechowywanie i usuwanie danych osobowych

6.1 Niniejsza sekcja 6 określa nasze zasady i procedury dotyczące przechowywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w odniesieniu do przechowywania i usuwania danych osobowych.

6.2 Dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.

6.3 Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w następujący sposób:

(a) dane kontaktowe będą przechowywane przez co najmniej 1 rok od daty ostatniego kontaktu między Tobą a nami, a maksymalnie przez okres 3 lat od tej daty;

b) dane dotyczące rachunku będą przechowywane przez okres co najmniej 1 roku od daty zamknięcia odpowiedniego rachunku, a maksymalnie przez okres 3 lat od tej daty;

c) dane dotyczące transakcji będą przechowywane przez co najmniej 1 rok od daty transakcji, a maksymalnie przez 3 lata od tej daty;

d) dane dotyczące komunikacji będą przechowywane przez okres co najmniej 1 roku od daty danego komunikatu i maksymalnie przez okres 3 lat od tej daty; oraz

e) dane dotyczące użytkowania będą przechowywane przez 1 rok od daty zebrania.

6.4 Niezależnie od innych postanowień niniejszego punktu 6, możemy zachować Twoje dane osobowe, jeśli takie przechowywanie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

7. Twoje prawa

7.1 W tej sekcji 7 wymieniliśmy prawa, które przysługują Ci na mocy przepisów o ochronie danych.

7.2 Twoje główne prawa wynikające z przepisów o ochronie danych to:

(A)    prawo dostępu - możesz poprosić o kopie swoich danych osobowych;

(B)    prawo do sprostowania - możesz żądać od nas sprostowania niedokładnych danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

(C)    prawo do usunięcia - możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych;

(D)    prawo do ograniczenia przetwarzania - możesz poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych;

(E)    prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania - możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;

(fa)     prawo do przenoszenia danych - możesz zażądać, abyśmy przekazali Twoje dane osobowe innej organizacji lub Tobie;

(G)    prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - możesz złożyć skargę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych; i

(H)    prawo do wycofania zgody - w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest zgoda, możesz tę zgodę cofnąć.

7.3 Prawa te podlegają pewnym ograniczeniom i wyjątkom. Możesz dowiedzieć się więcej o prawach osób, których dane dotyczą odwiedzając https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_en i https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/.

7.4 Możesz skorzystać ze swoich praw w odniesieniu do swoich danych osobowych, wysyłając do nas pisemne powiadomienie, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

8. O plikach cookie

8.1 Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer sieciowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie odsyłany do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera.

8.2 Pliki cookie mogą być „trwałymi” plikami cookie lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwały plik cookie będzie przechowywany przez przeglądarkę internetową i pozostanie ważny do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie go przed datą wygaśnięcia; natomiast sesyjny plik cookie wygaśnie pod koniec sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa zostanie zamknięta.

8.3 Pliki cookie nie mogą zawierać żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich.

9. Pliki cookie, których używamy

9.1 Używamy plików cookie w następujących celach:

(A)    uwierzytelnianie i status – używamy plików cookie, aby zidentyfikować Cię podczas odwiedzania naszej strony internetowej i podczas nawigacji po naszej stronie oraz aby pomóc nam ustalić, czy jesteś zalogowany na naszej stronie;

(B)    koszyk – używamy plików cookie, aby utrzymać stan Twojego koszyka podczas przeglądania naszej witryny;

(C)    Personalizacja – używamy plików cookies, aby przechowywać informacje o Twoich preferencjach i personalizować naszą stronę internetową dla Ciebie;

(D)    bezpieczeństwo – używamy plików cookie jako elementu środków bezpieczeństwa stosowanych do ochrony kont użytkowników, w tym zapobiegania nieuczciwemu wykorzystaniu danych logowania oraz do ogólnej ochrony naszej strony internetowej i usług;

(E)    reklama – używamy plików cookie, aby pomóc nam wyświetlać reklamy, które będą dla Ciebie odpowiednie;

(fa)     analiza - używamy plików cookie, aby pomóc nam analizować wykorzystanie i wydajność naszej strony internetowej i usług; i

(G)    zgoda na pliki cookie - używamy plików cookie, aby zapamiętać Twoje preferencje w zakresie ogólnego korzystania z plików cookie.

10. Pliki cookie używane przez naszych usługodawców

10.1 Nasi usługodawcy używają plików cookie i te pliki cookie mogą być przechowywane na Twoim komputerze podczas odwiedzania naszej witryny.

10.2 Używamy Google Analytics. Google Analytics gromadzi informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej za pomocą plików cookie. Zebrane informacje służą do tworzenia raportów dotyczących korzystania z naszej strony internetowej. Możesz dowiedzieć się więcej o wykorzystywaniu informacji przez Google, odwiedzając https://www.google.com/policies/privacy/partners/ i możesz zapoznać się z polityką prywatności Google pod adresem https://policies.google.com/privacy.

11. Zarządzanie plikami cookies

11.1 Większość przeglądarek umożliwia odmowę przyjmowania plików cookie oraz usuwanie plików cookie. Metody wykonywania tego różnią się w zależności od przeglądarki i wersji. Możesz jednak uzyskać aktualne informacje o blokuking i usuwanie plików cookie za pomocą tych linków:

(A)    https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chrom);

(B)    https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop (Firefox);

(C)    https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera);

(D)    https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(E)    https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari); i

(fa)     https://support.microsoft.com/en-gb/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy (Krawędź).

11.2 Blokking wszystkie pliki cookie będą miały negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

11.3 Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

12. Poprawki

12.1 Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą politykę, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej.

12.2 Powinieneś od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z wszelkich zmian w tej polityce.

12.3 Możemy powiadomić Cię o istotnych zmianach w niniejszej polityce pocztą elektroniczną.

13. Nasze dane

13.1 

Multi Union Electronics Limited
RM7B, jedno wielkie miejsce, 18
Luard Road, Wan Chai, Hongkong
Hongkong, 999077

Numer rejestracyjny firmy:
2940263

13.2 Możesz się z nami skontaktować:

(a) pocztą na adres pocztowy podany powyżej;

(b) za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej; lub

(c) pocztą elektroniczną, korzystając z adresu e-mail opublikowanego na naszej stronie internetowej.

błąd: Zawartość jest chroniona !!
Kaabo Mantis® Sklep internetowy | Mantis 8 | Darmowa dostawa
logo
Porównaj przedmioty
  • Razem (0)
PORÓWNAJ
0
Koszyk